Så här såg dammen ut innan arbetet startade .

Svegsdammen är ett projekt för Fortum ABS räkning, ett projekt i storleksordningen 30 miljoner som vi fått förtroendet för. Renoveringen av svegsdammen startade i oktober 2001 med att vi fraktade dit nytt material, dammen behövde en ordentlig renovering eftersom det dåvarande materialet mestadels bestod av s.k "rutten" sten. Åtgärderna har gjorts med början ca 4-5 meter under övre dämmningsgräns, den vänstra halva som påbörjades först beräknas vara klar i början av Juli 2003. Det handlar om ca 20 000 kubikmeter sten som skall placeras ut efter den 900 meter långa dammen.

Vår Cat 325 används för att lasta storskut som sedan fraktas med lastbil till ett upplag vid dammen, där lastar en Cat 980 från upplaget och bär fram till grävaren som gör själva dammrenoveringen. Vi börjar med att gräva ur dammen för att sedan fylla på med det nya materialet

Här ser man när stenläggningen i stort sett är färdig.

Det s.k filtermaterialet läggs först och sedan läggs en trappa med de ca 3 ton tunga stenarna , detta är ett precisionsjobb som kräver stor noggrannhet och precision.


 

Beskare

Beskare: 857987